HOVEDSIDE

OM AMMA HJELPEAKTIVITETER - Embracing the World AKTIVITETER I NORGE KONTAKT OSS

OM AMMA :

AmmaMata Amritanandamayi Devi kom til verden den 27. september 1953 i den lille fiskerlandsbyen Parayakadavu i det sørlige Kerala og fikk navnet Sudhamani. Hun kom til verden uten en lyd- bare med et strålende smil.

Sudhamanis barndom og ungdom var preget av hennes sterke medfølelse med dyr og mennesker og hennes dype hengivenhet til det guddommelige som ofte kom til uttrykk i spontan sang, dans og dyp meditasjon. Allerede da hun var ganske liten, kunne man ofte finne henne hensunken i dyp meditasjon og i en alder av fem år begynte hun av hengivenhed til det guddommelige å komponere sanger, preget av dyp åndelig erkjennelse.

Helt fra Sudhamani´s tidligste barndom har hun utvist en usedvanlig stor kjærlighet og medfølelse med sine medmennesker. Selv om hun bare var et barn, gjorde Sudhamani det som sto i hennes makt for å mildne lidelsene til de eldre mennesker i nabolaget. Hun vasket deres klær, badet dem og brakte dem sågar mat og klær hjemmefra. Det siste mislikte foreldrene hennes sterkt. Men selv om det medførte fysisk avstraffelse fra foreldrene, fortsatte Sudhamani med å vise sin dype medfølelse på denne måten. Hun uttalte senere en gang: „Fra meg flyter en ustanselig strøm av kjærlighet til alle vesener i denne verden.“

„Amma“ (moder), som hun nå kalles, har satt utallige hjelpeprosjekter ut i livet. Hun har med tiden fått stor internasjonal anerkjennelse for sitt enestående bidrag til forbedring av livsvilkårene for nødlidende mennesker. Hun er blitt invitert av FN flere ganger og har blant annet holdt tale ved FN´s World Peace Summit i 2000, hvor religiøse ledere og spirituelle personligheter fra hele verden var samlet..

Amma er vokset opp i en hinduistisk tradisjon og refererer ofte til den vediske visdommen. Men når hun blir spurt, svarer hun: " HVIS jeg tilhører en religion, er det KJÆRLIGHETEN". Hun oppfordrer alle til å beholde sitt religiøse ståsted og gå dypere derfra. Hun anerkjenner religiøse skrifters betydning, men sier samtidig at hennes liv i seg selv utgjør det beste eksempel på hennes lære og det er først og fremst ved å praktisere budskapet sitt at hun bringer det videre til andre.

Gjennom de siste 45 år har Amma gitt seg hen til sine medmennesker og deres liv med sin særlige og enkle form for velsignelse – en kjærlig omfavnelse (Darshan). Da Amma en gang ble spurt om hvorfor hun tok alle som hun møtte i sine armer, svarte hun: „Når du spør en elv, hvorfor den strømmer, hva kan den da svare?“

Amma tilbringer det meste av sin tid med å omfavne og velsigne alle mennesker som kommer til henne. Nesten hver eneste dag, over de siste 45 årene, har hun vist sin betingelsesløse kjærlighet på denne måten og omfavnet mer enn 35 millioner mennesker.

I tillegg leder Amma et stort humanitært hjelpearbeid, under navnet "EMBRACING THE WORLD" (som betyr både å omfavne verden og ha omsorg for verden), Hjelpearbeidet har vokst til et av de absoluttt største i India og har også prosjekter i andre land. "Embracing the world" er anerkjent av FN som offisiell samarbeidspartner.

Amma ble en gang spurt av en journalist om hvordan det var mulig for henne å omfavne hvert eneste menneske med kjærlighet, selv når mange av disse møter kan være ubehagelige. Amma svarte: “Når en bie flyr omkring i en hage med mange blomster, da er den ikke opptatt av det som befinner seg mellom blomstene eller selve blomstene. Den har kun fokus på den honning som befinner seg i blomstenes indre. På samme måte ser Amma det Høyeste Selv i hvert eneste menneske.“

Da Dr. Jane Godall overrakte FN´s Gandhi-King-Pris for Ikke-vold til Amma i 2002 i Geneve, sa hun: „Amma står foran oss som manifestasjonen av Guddommelig Kjærlighet“

(c) copyright Den norske Ammaforening