HOVEDSIDE

OM AMMA

HJELPEAKTIVITETER - Embracing the World

AKTIVITETER I NORGE

KONTAKT OSS

Amma.de Rubrikfoto

Kontaktadresser, Norge:

e-mail: postmaster@amma.no

eller: nielsgerhard(a)yahoo.no (bytt ut (a) med @-tegnet)

adresse: Den norske Ammaforening, Ullensakergata 4, 0655 Oslo

Litt om Den norske Ammaforening:

Foreningens mål er å gjøre Amma´s budskap (om nestekjærlighet, fred og omsorg for naturen) tilgjengelig i Norge. Foreningen tilbyr arrangementer som har til formål å informere om Amma´s budskap og øke kjennskapet til henne, i håp om at det kan inspirere til et spirituelt liv basert på kjærlighet, fred og glede. I tillegg samler foreningen inn midler til Ammas humanitære hjelpevirksomhet, som ledes internasjonalt av Embracing the World (tidligere: M.A.Math).

Foreningen ble opprettet i januar 2005 og har org.nr. 987188723. I tråd med Ammas retningslinjer er alt arbeid som gjøres av foreningen ulønnet og alle dens arrangementer er gratis. Foreningen drives utelukkende på basis av donasjoner øremerket foreningens drift. Alle andre donasjoner som foreningen mottar, går ubeskåret til Amma´s hjelpearbeid.

 kontonr. 1254.62.59216 

 (brukes kun til innsamling av donasjoner til Amma´s hjelpearbeid)

(c) copyright Den norske Ammaforening