HOVEDSIDE

OM AMMA

HJELPEAKTIVITETER - Embracing the World

AKTIVITETER I NORGE

KONTAKT OSS

AMMA´S HJELPEARBEID - En omfavnelse av verden

"Jeg har alltid ønsket å kjenne årsaken til menneskets lidelser og tenkt, at hvis sorg er en realitet, må det være en årsak og en løsning", sier Amma. "Jeg erkjente at min oppgave er å trøste - personlig å tørke tårer bort med uselvisk kjærlighet, medfølelse og tjeneste".

Amma sier: "Medfølelse med de fattige og trengende er vår plikt til Gud" og med sitt eget liv som eksempel, inspirerer Amma mennesker over hele verden til å velge en vei av uselvisk tjeneste og medfølelse med alle vesener.

Siden tidlig barndom har den spontane impulsen til å hjelpe strømmet gjennom Amma. Selv om hennes egen familie hadde lite, tok hun mat til de fattigste i landsbyen og ga dem omsorg som var de hennes egen familie.

Siden har tusenvis av hjelpende hender stillet seg til rådighet for Amma´s visjon om å få oppleve een dag her på jorden, hvor alle er mette, har husvære og får nødvendig legebehandling. Listen over hjelpeaktivitene er meget lang og her skal det bare nevnes noen av de viktigste:

KATASTROFEHJELP

Opp gjennom årene har Amma bygget opp et beredskapsteam som på kort varsel kan sende mobile legeteam og basale nødvendigheter til katastrofeområder. Jordskjelvet i Gujarat i 2001, Tsunamien i 2004, Orkanen "Katrina" i 2005, jordskjelvet på Haiti i 2010, flommen i Uttarakhand i 2013, tyfonen "Hayan" på Filipinene i 2013 er noen av katastrofene hvor Amma har gitt betydelig hjelp - både akutt og med etterfølgende gjenoppbyggingsarbeid. Siden 2004 har Amma donert 60 mio dollars i katastrofehjelp.

HUSBYGGING

Først og fremst i etterkant av tsunamien, som særlig ramte kysten til Sri Lanka, ble Amma´s husbyggingsprosjekt (Amritakutiram) satt i gang og så langt er det bygget 45.000 nye hus.

BARNEHJEM

Amma overtok barnehjemmet i Paripally, hvor det bor 500 barn fra det mest sosialt belastede område i Kerala. Barna er enten foreldreløse eller har foreldre som ikke er i stand til å ta vare på dem. Alle får skolegang på barnehjemmets skole og en sjanse til et verdigt liv. En ut av tre barn fra barnehjemmet har tatt en videregående utdannelse.

AIMS-HOSPITALET.

AIMS-hospitalet i Kochin, Kerala er et høyteknologisk hospital som tilbyr gratis behandling til fattige mennesker, som aldri ville ha hatt råd til medisinsk behandling. Mer enn 2,6 mio mennesker har fått gratis behandling siden 1998.

ENKEPENSJON

Via prosjektet "Amrita Nidhi", utdeler Amma pensjon til ubemidlede enker og funksjonshemmede. 69.000 mennesker får på denne måten en livslang pensjon og tryghet i livet..

46.000 "scholarships" til fattige barn

10 mio måltider delt ut - over hele India

Gratis juridisk bistand

Skoler, akademier og universiteter

100.000 kvinner har fått hjelp til å starte egen virksomhet

1 mio trær er plantet over hele verden av Amma´s miljøgruppe kalt "Greenfriends"

Amma´s hjelpearbeid føres ut i livet via Embracing the World (tidl. M.A.Math), som foruden 200 lokale sentre i India, også har underavdelinger i bl.a.USA, Frankrike, Australia og Mauritius. Hjelpearbeidet har fått stor anerkjennelse fra de indiske myndigheter og Indias president, Bharata Ratna Shri. Dr. A.P.J. Abdul Kalam, har donert 10 månedslønner (500.000,00 Rupies) til Amma´s hjelpearbeid og FN har gitt "Embracing the world" status som "NGO" - spesialrådgiver for FN.

Mer informasjon om hjelpearbeidet finnes på www.embracingtheworld.org

 

Ønsker du å gi en donasjon til Amma´s hjelpearbeid via Den norske Ammaforening, kan det gjøres til foreningens konto:

1254.62.59216 

(c) copyright Den norske Ammaforening